Contactgegevens

SLO Mariadal Hoegaarden
Klein Overlaar 3
3320 Hoegaarden

Tel : 016 / 76 54 97

Contactpersonen

 

Christel Godefridis
Directeur 

 

Line Vertongen
Assistent-directeur
Orthopedagoge

Brigitte Dermine
Assistent-directeur
Zorg en mentorschap scholengemeenschap Tumuli

 

Hoe leren ze samenwerken?

Coöperatief Leren in Multiculturele groepen (CLIM)

Onze school heeft aandacht voor het ‘climmig werken’. Dit betekent dat leerlingen en leerkrachten leren van elkaar en dat leerlingen onderling leren van elkaar.

Drie belangrijke houdingen komen aan bod:

 • Iedereen kan iets, niemand kan alles!
 • Je hebt het recht om anderen om hulp te vragen.
  Je hebt de plicht om anderen hulp te bieden.
 • Samen zijn we slimmer.

In groep leren ze verantwoordelijkheid dragen:

 • De materiaalmeester zorgt voor het materiaal
 • De secretaris noteert wat moet worden opgeschreven
 • De tijdsbewaker zorgt dat iedereen alles op tijd doet en dat het werk op tijd klaar is
 • De organisator zorgt dat iedereen zijn taak uitvoert zoals ze moet worden uitgevoerd.

Een climmige kookactiviteit is hier een voorbeeld van.

Een leerling van de hoogste klas werkt samen met een leerling uit een lagere klas aan een kookactiviteit. Zo leert hij of zij uitleg geven, zijn gedachten goed te verwoorden. Er komt spreken en luisteren aan te pas. Ze wegen samen bloem of meten een dl water. Ze geven uitleg aan elkaar of stellen vragen. De leerlingen zijn gemotiveerd om tot een goed resultaat te komen. Jonge kinderen leren soms heel veel van oudere leerlingen.

Structureel Coöperatief Leren (SCL)

Structureel Coöperatief Leren is een onderwijsaanpak waarbij leerlingen op een gestructureerde manier opdrachten uitvoeren. Zo werken leerlingen actiever mee, zijn ze meer gemotiveerd, krijgen ze meer zelfvertrouwen en leren ze beter samenwerken.

Met SCL willen we twee doelen bereiken :

 • de leerlingen voorbereiden op een toekomst waarin ze veel zelfstandig samen met anderen moeten werken en leven,
 • de leerlingen op een bewustere manier laten leren door ze veel actief te laten samenwerken

Een voorbeeldje is de binnenbuitenkring.

In het emotierondje vertellen de leerlingen soms aan de andere leerlingen van de klas wat er gebeurd is tijdens het weekend. Iemand spreekt en iedereen luistert. Als je een werkvorm als “binnenbuitenkring” gebruikt, zullen alle leerlingen meer de kans krijgen om te vertellen en kunnen ze ook beter luisteren.

De leerlingen staan in twee cirkels met het gezicht naar elkaar. De leerlingen uit de buitenkring vertellen hun verhaal tegen de leerlingen uit de binnenkring. Dan draaien de leerlingen door en staan twee andere kinderen tegenover elkaar. De leerlingen uit de binnenkring krijgen nu het woord.