Contactgegevens

SLO Mariadal Hoegaarden
Klein Overlaar 3
3320 Hoegaarden

Tel : 016 / 76 54 97

Contactpersonen

 

Christel Godefridis
Directeur 

 

Line Vertongen
Assistent-directeur
Orthopedagoge

Brigitte Dermine
Assistent-directeur
Zorg en mentorschap scholengemeenschap Tumuli

 

Wat willen we de kinderen leren?

Het is belangrijk dat kinderen inzicht hebben in het eigen denken, denkstrategieën en denkhoudingen. Wij leren hen dit op een systematische wijze aan. Zo zal een kind de gelegenheid krijgen zijn mogelijkheden beter te ontwikkelen en beter te gebruiken.

Leerlingen vragen ons vaak “Wat moet ik hier doen?” of “Hoe moet ik dat doen?” of “Is het goed wat ik hier gedaan heb?”. Het is belangrijk dat zij zelf en met de steun van de leerkracht op zoek gaan naar een antwoord op deze vragen.

Leren leren betekent dat de leerkracht de leerling motiveert om zelf aan het werk te gaan, om zelf na te denken. Wij stellen de leerlingen heel veel vragen en plaatsen ze voor allerlei problemen. Daardoor leren ze zelf oplossingen bedenken en behalen ze zelf goede resultaten. Ze krijgen een groter zelfvertrouwen, een grotere zelfstandigheid en sturen zichzelf beter. Met de lessen leren leren streven wij ernaar om van onze leerlingen bekwamere ‘leerders’ en ‘probleemoplossers’ te maken. Wij willen ervoor zorgen dat elke leerling zichzelf beter leert kennen met zijn sterke en minder sterke vaardigheden.
Wij willen hen inzicht bijbrengen en denkhoudingen en denkstrategieën aanleren, waardoor zij hun sterke vaardigheden zoveel mogelijk gebruiken. Hun minder sterke vaardigheden willen we hiermee beter ontwikkelen of hen leren deze te omzeilen.