Welcome to slomariadal   Click to listen highlighted text! Welcome to slomariadal Powered By GSpeech

Website vertalen:

Contactgegevens

SLO Mariadal Hoegaarden
Klein Overlaar 3
3320 Hoegaarden

Tel : 016 / 76 54 97

Contactpersonen

 

Christel Godefridis
Directeur 

 

Line Vertongen
Assistent-directeur
Orthopedagoge

Brigitte Dermine
Assistent-directeur
Zorg en mentorschap scholengemeenschap Tumuli

 

Opvoedingsproject

Het opvoedingsproject van onze school

In onze school verwelkomen wij 2 groepen van kinderen. De eerste groep bestaat uit kinderen voor wie de onderwijsbehoeften dermate zijn dat de aanpassingen in de gewone lagere school ofwel disproportioneel ofwel onvoldoende zijn om hen binnen het gemeenschappelijk curriculum te kunnen blijven meenemen in een school voor gewoon onderwijs (type basisaanbod). De tweede groep zijn normaalbegaafde kinderen met een autismespectrumstoornis (type 9).
Wij trachten deze kinderen te begeleiden om te komen tot een zo volledig mogelijke ontplooiing van de totale persoon.
 
De term begeleiden wijst niet op ‘leiden naar’, maar eerder op ‘samen op weg gaan’.
Bij de begeleiding is een evenwichtige aandacht voor de verschillende aspecten van de totale persoonlijkheid belangrijk. Alhoewel het kennen (rekenen, lezen, spellen, …) niet van mekaar te scheiden zijn, moeten deze aspecten duidelijke accenten krijgen in onze opvoeding en in ons onderwijs.
 
Een kind kan zelfs zichzelf worden en bekwaam tot relaties met anderen, indien het op zijn levensweg mensen ontmoet, die een uitdrukkelijk ‘ja’ uitspreken ten aanzien van zijn persoon. Daarom accepteren wij de kinderen zoals ze zijn met hun goede kwaliteiten en hun mogelijkheden, maar ook met hun gebreken en beperkingen.
 
Alleen binnen een klimaat van vertrouwen en onbevangenheid kan een kind uitgroeien tot een zelfstandig volwassen persoon.
 
In onze snel evoluerende maatschappij moet onze opvoeding voldoende soepel en dynamisch zijn. Tegelijkertijd moeten wij de kinderen en jongeren houvast bieden en waarden meegeven. Zo helpen wij hen in hun groei naar verantwoordelijkheid en weerbaarheid en bereiden we ze voor op een taak binnen een gemeenschap (werk, dorp, wereld, …).
 
Erg belangrijk is dat het kind inzicht krijgt in zijn eigen denken, handelen en functioneren.
 
Pas dan kan het kind zich in volle vrijheid en in volle verantwoordelijkheid openstellen voor zichzelf, de dingen om zich heen (het materiële, de natuur), de anderen (de medemens) en De Andere (God).

Je kan de volledig tekst hier dowloaden in pdf-formaat

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech