Contactgegevens

SLO Mariadal Hoegaarden
Klein Overlaar 3
3320 Hoegaarden

Tel : 016 / 76 54 97

Contactpersonen

 

Christel Godefridis
Directeur 

 

Line Vertongen
Assistent-directeur
Orthopedagoge

Brigitte Dermine
Assistent-directeur
Zorg en mentorschap scholengemeenschap Tumuli

 

Wat is PAD?

In dit ontwikkelingsdomein gebruiken we het PAD-programma als basis.

 

PAD staat voor Programma voor Alternatieve Denkstrategieën.

 

Het is een programma voor de stimulering van de sociaal-emotionele ontwikkeling op een systematische en planmatige wijze. Het programma bevat een lessenpakket met gedetailleerde lesuitwerking: doelen, materialen, werkwijze en afsluitactiviteit.

 

Het programma werd in 1982 ontwikkeld door Greenberg, Kusché e.a. aan de University of Washington in de Verenigde Staten van Amerika. Slechthorende en dove kinderen hadden immers heel veel problemen om hun gevoelens te verwoorden. Op hen te helpen werd dit programma ontwikkeld.

 

Het programma werd vertaald in het Nederlands en bewerkt door de ouderorganisatie FODOK (ouders van dove kinderen). Het Seminarium voor Orthopedagogiek in Utrecht kreeg de exclusieve rechten en werd belast met de aanpassing en invoering ervan in Nederland. Het werd aangepast voor het speciaal lager onderwijs.

 

Sinds 2000 gebruiken we het programma met succes op onze school.

 

Elke week wordt er een PAD-les gegeven waaraan alle kinderen deelnemen. Wat er aangeleerd wordt, komt de hele week aan bod in andere lessen en verschillende situaties (speeltijden, bij conflicten, bij verdriet, ...).

 

Kies in het menu één van de volgende rubrieken voor meer informatie: