Info en schoolreglement

Hier kan je het schoolreglement  en de infobrochure onderwijsregelgeving downloaden.