Missie

SLO Mariadal organiseert buitengewoon lager onderwijs voor buitengewone kinderen in een buitengewone omgeving. We organiseren onderwijs op maat voor leerlingen met specifieke opvoedings- en onderwijsbehoeften tussen 6 en 13 jaar.

Traag en moeilijk lerende leerlingen en leerlingen met een (ernstig) leerprobleem, emotioneel probleem, concentratieprobleem, taalprobleem, … krijgen les in type basisaanbod. Er is geen diagnose nodig.

In type 9 verwelkomen we leerlingen met een diagnose autismespectrumstoornis (ASS).

Onze school ligt op een prachtig domein. Dit biedt ons de mogelijkheid een unieke en krachtige leeromgeving met aandacht voor de totale ontwikkeling van onze leerlingen te creëren. Hierbij staan o.a. respect voor zichzelf, elkaar (leerlingen en volwassenen), de school en de natuur centraal.

We geloven in de talenten en groeimogelijkheden van alle leerlingen. We voeden hen op tot verantwoordelijke en zelfredzame jongeren.

Samenwerking met ouders is hierbij essentieel, evenals met externe diensten zoals CLB’s, thuisbegeleidingsdiensten, kinderpsychiaters, …

Het personeel vormt een hecht, collegiaal en gemotiveerd team met veel aandacht voor steun en zorg voor leerlingen en elkaar.

Dit doen we vanuit ons christelijk geloof.

Het volledige opvoedingsproject lees je na in het schoolreglement.