Speelplaats

‘Buiten spelen’ is voor kinderen één van hun favoriete, gezonde bezigheden. Een kindvriendelijke en pedagogisch kwaliteitsvolle invulling van de speeltijden is dan ook ons uitgangspunt. We doen dit door het aanbieden van diverse materialen (ballen, circuskoffer, steps, …), verschillende spelletjes (vier op ’n rij, twister, …), het aanleren van spelletjes in de turnles, powerplaysoccerkooi, …

De kinderen spelen op het ganse domein onder toezicht. Hierbij gebruiken we ook de grasvelden rondom het schoolgebouw. Hier staan speeltuigen die de kinderen motorisch uitdagen. Tijdens de middag is er ook gelegenheid om onder begeleiding te voetballen op het kunstgras van de sporthal in Hoegaarden.

Kinderen die – tijdens de middagpauze - nood hebben aan meer rustige momenten gaan naar de spelbegeleiding in de refter.  Daar kunnen ze onder begeleiding rustig tekenen, lezen, een spelletje spelen, bouwen met lego, …

Het leren omgaan met regels en afspraken wordt gevisualiseerd door allerhande picto’s waardoor de kinderen waarden en normen aanleren.

Kinderen bedenken tijdens het spelen regels, ze onderhandelen, verdelen rollen, imiteren, … Op de speelplaats leren ze veel over samenleven. Er doen zich ook conflicten voor, waarbij kinderen soms aangeven dat ze gepest worden. Je leest het anti-pestbeleid hier.

Leerlingen uit type basisaanbod en type 9 spelen gescheiden.

Ons anti-pestbeleid