Samenwerking met externen

Volgen externen je kind op (vb. thuisbegeleidingsdienst, …)? Dan is ook de samenwerking met deze diensten belangrijk. Indien nodig contacteert de orthopedagoog of psycholoog deze diensten.