ONWOB: Ondersteuningsnetwerk Oost-Brabant

Scholen voor gewoon onderwijs met leerlingen met specifieke opvoedings- en ondersteuningsbehoeften doen sinds september 2017 een beroep op extra ondersteuning van medewerkers van een ondersteuningsnetwerk.

SLO Mariadal maakt deel uit van het ondersteuningsnetwerk Oost-Brabant (ONWOB).

Meer informatie vind je op www.onwob.be .