Busvervoer

Rechthebbende leerlingen (= leerlingen uit onze regio) maken gratis gebruik van de bus van en naar school. Niet-rechthebbende leerlingen mogen gratis gebruik maken van onze bus indien de leerling naar een plaats komt binnen onze regio. Het departement Onderwijs beslist of een leerling rechthebbend is of niet. De Lijn stippelt de route van de bus uit.