Halte

Werken aan zelfbeheersing en zelfcontrole is een voorwaarde om problemen op te lossen op een actieve en positieve manier (vb. praten, de juf of een vriend als bemiddelaar, ...). Enkel wanneer we rustig zijn, denken we op een goede manier na. Als we in de war of overstuur zijn, handelen we gemakkelijker zonder na te denken. Bij de leerlingen merken we vaak dat zij daardoor ongewenst gedrag stellen. Al te vaak kiezen zij voor een passieve oplossing (vb. geen hulp zoeken, probleem opkroppen, in een hoekje gaan zitten, …) of negatieve oplossing (vb. schelden, stampen, …).

Bij het kiezen van een oplossing benadrukken de leerkrachten het principe ”Je bent zelf verantwoordelijk voor de keuze die je maakt!”. Een kind draagt steeds de gevolgen van hetgeen het doet. Het gevolg van de actieve en positieve oplossing ‘zeggen dat je iets niet prettig vindt en vragen om ermee te stoppen’ zal verschillen van de agressieve oplossing ‘iemand stampen of uitschelden’.

Als je kind het moeilijk heeft, brengen we het naar de halte. In deze prikkelarme ruimte kan het tot rust komen bij een juf/meester. Samen met de juf/meester denkt je kind na over wat er gebeurd is en vult het een denk-hulp-kaart in. De juf/meester praat met je kind over het voorval, de gevoelens van je kind (en de anderen), de (gewenste) aanpak in de toekomst en het herstel. We doen dit om je kind sterker te maken in de omgang met anderen.