Huiswerk

De meeste ouders en leerkrachten vinden huiswerk belangrijk. Huiswerk is alles wat je kind thuis moet doen voor school (bv. dictee oefenen, informatie opzoeken, lezen, iets koken, een interview afnemen, iets meten, zwemgerief klaarleggen, …). Huiswerk is een manier om je kind te leren leren.

Huiswerk helpt je kind om:

  1. extra te oefenen en leerstof te onthouden,
  2. jou te tonen wat je kind leert in de klas,
  3. zelfstandig te leren werken,
  4. wat hij/zij in de klas geleerd heeft thuis en op andere plaatsen te gebruiken,
  5. verantwoordelijkheid te nemen.