Opvang

Stekelbees is een initiatief buitenschoolse opvang van het gemeentebestuur van Hoegaarden i.s.m. de vzw landelijke kinderopvang. Zij bieden een inclusieve opvang aan, waarbij er getracht wordt om ook voor elk kind van onze school een gepaste opvang aan te bieden. Hiervoor is het wel noodzakelijk om steeds met ouders en kind een intakegesprek te doen met de verantwoordelijke. Hierin zal er dan langs beide zijden gekeken worden naar de noden en mogelijkheden.

Openingsuren op schooldagen

  • Van 7.00u tot 8.30u (de kinderen worden vervolgens door de begeleiding van de opvang naar school gebracht)
  • Van 15.45u tot 18.30u, op woensdag van 12.10u tot 18.30u (de kinderen worden door de leerkrachten naar de opvang gebracht)

Openingsuren op vakantiedagen en tijdens vakantieperiodes

  • Van 7.00u tot 18.30u

Plaats

Hoofdlocatie De Polder, Kloosterstraat 29/2, 3320 Hoegaarden

 

Verantwoordelijke

  • Mevr. Kim Thiry – tel: 016/76.56.59 of
  • Helpdesk landelijke kinderopvang (elke werkdag van 9u-14u) tel: 070/24.60.41

Inschrijving

Elk kind dient eenmalig geregistreerd te worden bij de opvang te Hoegaarden. Hiervoor dient er contact te worden opgenomen met de verantwoordelijke. Vervolgens kunnen de kinderen voor en na de school vrij gebracht worden, zonder vooraf de dagen vast te leggen. Enkel voor schoolvrije dagen en vakanties is er vooraf een extra online inschrijving nodig

 

Vergoeding

De tarieven (gewoon, verminderd en sociaal) zijn conform de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering. Deze tarieven kan je terugvinden in het huishoudelijk reglement van Stekelbees Hoegaarden op de website van onze school. Hier vind je ook meer informatie over de regeling van betaling, de procedure bij niet-betaalde rekeningen, fiscale attesten e.d.

 

Website